خانه / سوهان / سوهان گل تخت فاقد شکر استویا ۵۰۰ گرم