خانه / سوهان / خلالی کنجدی ۴۶۰ گرم(امکان خردشدن در ارسال پستی)