خانه / گز / گز لقمه فانتزی ۱۸% پسته و بادام ۴۲۰ گرم