خانه / گز / گز لقمه ای ۲۸% پسته و بادام ( ۵۰۰ گرم )