خانه / سوهان / لقمه یک کیلویی(امکان خردشدن در ارسال پستی)