خانه / سوهان / سوهان لقمه ۳۵۰ گرم(امکان خرد شدن در ارسال پستی)