خانه / سوهان / سوهان حبه ای ساده تبلتی ( ۱۵۰ گرم )