خانه / سوهان / سوهان حبه ای زنجبیل طرح قلب ( ۲۷۵ گرم )