خانه / سوهان / لقمه سیمرغ ۵۵۰ گرم (امکان خرد شدن در ارسال پستی)